Larisch, Jan: P. Vinzenz BRAUNER

€2.90
€2.90
Internetový obchod nakladatelství E-knihy jedou
0 ratings

Publikace pojednává o katolickém knězi německé národnosti Vinzenzi Braunerovi, který působil jako farář a později také jako starosta ve Zlatých Horách. Jeho postoje formované křesťanskou vírou se projevovaly trojím způsobem: obětavou pastorační prací pro jeho farnost, aktivním přístupem jako faráře i starosty při hledání konkrétních řešení v situacích sociálního ohrožení spoluobčanů a také pevnými veřejně prezentovanými postoji vůči demagogickým tlakům nacistické ideologie. Byl aktivně pracujícím a zároveň hluboce věřícím křesťanským realistou, který za své přesvědčení obětoval svůj život.

Powered by

Checkout

Larisch, Jan: P. Vinzenz BRAUNER

Enter your info to complete your purchase

Card

or pay with
You'll be charged US$2.90.