Spadoni, Vitali: Dva z Ravenny

€5.80
0 ratings

Básnická sbírka Dva z Ravenny je výbor z díla dvou současných italských autorů z kraje Emilia - Romagna Nevia Spadoniho a Eugenia Vitaliho, z nichž prvně jmenovaný píše své básně v romagnském dialektu, které je zajímavou kombinací italského jazyka a frankofonních jazykových vlivů sahajících až do období langobardské a franské nadvlády. Právě tento jazyk užívaný až do současnosti ve venkovských oblastech tohoto kraje propůjčuje převážně lyrickým básním obou autorů nádech romantiky starých časů, období dětství a mládí autorů těsně spjatých nejen se svým rodným krajem, ale i s Českou republikou, zejména s osobou překladatele Zdeňka Frýborta, jenž překládal mimo jiného i díla obou autorů. Právě jemu je věnováno několik básní. V lyrické poezii obou autorů se odrážejí nostalgické vzpomínky na jejich dětství strávené na venkově, na rodiče, sourozence, milostné vztahy. Velkým tématem je pro oba autory rovněž každodenní život na venkově a kritika sociální nerovnosti italských rolníků a soudobé městské společnosti, jak je možné vidět ve Spadoniho básni o Ravenně, v níž je patrná narážka na lhostejnost, bezcitnost a zkorumpovanost společenských institucí.

I want this!
Copy product URL
€5.80

Spadoni, Vitali: Dva z Ravenny

0 ratings
I want this!