Filip, Vojtěch: Faust Dante

€3.80
0 ratings

Rodina Faustů Dantů je rodina nesoucí s sebou své rodové prokletí v podobě zvýšeného zájmu duchovních sil o jejich osoby. Před dávnými časy předek rodiny vyvolal Ďábla a uvalil tak na dalších 666 svých potomků kletbu. Podaří se někomu z rodiny prokletí zlomit?

I want this!
Copy product URL
€3.80

Filip, Vojtěch: Faust Dante

0 ratings
I want this!