Kýr, Karel: Hroznatův slib: Příběh o založení kláštera Teplá

€3.50
0 ratings

Málokteré z míst spjatých s historií naší vlasti má dodnes tak fascinující, působivou atmosféru, jakou si přes všechny neblahé zvraty osudu uchoval tepelský premonstrátský klášter s chrámem, bývalou školou, lékárnou a útulkem pro pocestné. Zlomky osudu zakladatele kláštera, pozdějšího probošta Hroznaty, inspirovaly autora k napsání vzrušujícího příběhu, jehož děj se odehrává před více než osmi stoletími.

I want this!
€3.50

Kýr, Karel: Hroznatův slib: Příběh o založení kláštera Teplá

0 ratings
I want this!