Edit product
€4.20

Zbránek, Miloš: Kapesní průvodce inteligentního cizozemce v zemích Koruny české

Kapesní průvodce podává informace imaginárnímu cizinci při návštěvě Česka. S lehkou nadsázkou jej provází českou historií, vysvětluje události, které formovaly domorodou „národní povahu“, seznamuje s nejvýznamnějšími osobnostmi domorodého národa a dává cizinci poučení, jak se správně k domorodcům chovat, aby jeho pobyt proběhl co nejlépe. Skrze imaginárního cizince pak poskytuje v zábavné formě informaci o vlastních dějinách i domorodcům, kteří, poznamenáni školskou výukou, dějepis jinak nenávidí.

Checkout

Zbránek, Miloš: Kapesní průvodce inteligentního cizozemce v zemích Koruny české

Enter your info to complete your purchase

Give as a gift

Card

or pay with
pp paypal
You'll be charged US$4.20.