Edit product

€4.40

Zais, Jiří: Král a návštěvníci

Doktorka Aneluhen je vyslána na planetu Zemi, aby v Českých zemích v době vlády posledních Přemyslovců splnila tajný úkol. V tomto úsilí selže, a navíc přijde o možnost vrátit se do paralelního světa, z něhož pochází.

Checkout

Zais, Jiří: Král a návštěvníci

Enter your info to complete your purchase

Card

···· ···· ···· 4242
Test card

05/18

Card

Use a different card?

Card

pp paypal

or pay with

We do not keep any of your sensitive credit card information on file with us unless you ask us to after this purchase is complete.

or pay with

You'll be charged US$4.40.
Powered by Gumroad