Difumato, Matteo: Mythomania

€2.60
0 ratings

Drama o dvou jednáních, jež se zabývá zálibou ve lžích, falešných snech a pokroucené fantazii.

Drama je velmi metaforické, a to zejména díky personifikovaným postavám, jako jsou Nenávist, Láska a Lež. Tyto zároveň vyplňují komické, někdy až drastické scény v druhé linii, blížící se prvkům epického divadla.

I want this!
Copy product URL
€2.60

Difumato, Matteo: Mythomania

0 ratings
I want this!