Paulínyová, Simona: Nekonečná láska

€2.10
0 ratings

Tá to kniha obsahuje príbeh o láske ktorú pravdepodobne zažil každý z vás.

Je to láska medzi dvoma ženami, ktoré sa do seba zamilovali ale osud im nedoprial, ich cestu im vždy pretínal a všetko im komplikoval.

Je to písané v básňach, preto že jedine vtedy človek najlepšie vyjadrí svoje pocity.

Pri tej to knihe sa môžte sa mi seba opýtať či existuje nekonečná láska aj napriek osudu.

Tá to kniha má inšpirovala k tomu že nádej umiera posledná a že vždy sa oplatí bojovať. Je na každom z vás čo si sami vyberiete.

I want this!
Copy product URL
€2.10

Paulínyová, Simona: Nekonečná láska

0 ratings
I want this!