Edit product

€2.90

Jurík, Lukáš: Nevesty smrti spievajú šeptom

Poviedková zbierka Nevesty smrti spievajú šeptom sa skladá zo štyroch na seba nenadväzujúcich historicko-hororových poviedok.

Julya je mysteriózny horor o nezvyčajnej matke, ktorá je odhodlaná vlastným telom ochrániť syna pred svetom, ktorý je zlý.

Liliana je duchárskym príbehom, ktorý nie je tak úplne duchárskym.

Krehká duša znázorňuje dva extrémy vnímania emócií - necítenie či príliš silné vnímania emócií.

Krása ženy je hororová poviedka osadená do renesančného Paríža, kde sa skupina mladých maliarov staví, kto z nich do roka najlepšie vystihne krásu ženy.

Checkout

Jurík, Lukáš: Nevesty smrti spievajú šeptom

Enter your info to complete your purchase

Card

···· ···· ···· 4242
Test card

05/18

Card

Use a different card?

Card

pp paypal

or pay with

We do not keep any of your sensitive credit card information on file with us unless you ask us to after this purchase is complete.

or pay with

You'll be charged US$2.90.
Powered by Gumroad