Pechal, Marek: Toky

€1.90
€1.90
Internetový obchod nakladatelství E-knihy jedou
0 ratings

Výběr 22 básní z několika let rozdělených na dvě části – Toky a Pomníky. Toky, protože básně tekly proudem; těžké, surové a pravdivé proudy vyzývající: buďme tady a teď. Pomníky spřízněným duším, majícím svůj vliv v určité fázi tvoření. Básně jsou psány s procítěním duše dotyčné osobnosti, jejího života i případného utrpení, soucitem a respektem nehledě na autorovo vlastní smýšlení. Dovolme si skrze tyto básně upozadit svá ega a procítit jedinečnost druhých.

Powered by

Checkout

Pechal, Marek: Toky

Enter your info to complete your purchase

Card

or pay with
You'll be charged US$1.90.