Tomášek, Ivo: Tóny tisového luku

€2.60
0 ratings

Sbírka básní je vyjádřením autorova citového vnímání dějů, často v konfrontaci s racionální podstatou nebo nahodilostí.

Aniž by čtenáři vnucoval vlastní vidění světa, předkládá „barvy života s utajenou melodií“, které se stávají prostředkem k meditativnímu vyústění, v úvahách o lidském bytí, štěstí i potěše z přírodních krás či tajemností; především vánočních svátků.

I want this!
Copy product URL
€2.60

Tomášek, Ivo: Tóny tisového luku

0 ratings
I want this!